Stamboom maken


Wilt u een stamboom maken van uw familie? Er zijn diverse aanpakken die u kunt kiezen voor het opstellen van uw stamboom. Hieronder worden vier insteken genoemd die u kunt kiezen voor stamboomonderzoek - maar andere varianten zijn ook mogelijk:

  • Stamreeks: (ook wel: afstammingsreeks) een overzicht van alle voorouders in mannelijke of vrouwelijke lijn, meestal opgesteld vanuit heden terug naar het verleden;
  • Kwartierstaat: een overzicht van alle voorouders in mannelijke én vrouwelijke lijn, vanuit heden terug naar het verleden;
  • Genealogie: een overzicht van alle nakomelingen in mannelijke lijn (verleden naar heden);
  • Parenteel: een overzicht van alle nakomelingen in mannelijke én vrouwelijke lijn (verleden naar heden).

Grafische weergave van stambomen

Stamreeks
Kwartierstaat
Genealogie
Parenteel

In bovenstaande grafieken staan de diverse soorten stambomen aangegeven. De blauwe vakjes stellen de uitgezochte gegevens van de man voor, de roze vakjes de gegevens van de vrouw en de witte vakjes stellen personen voor die niet in het onderzoek worden betrokken. Hierbij is in dit voorbeeld van de 'genealogie' aangenomen dat het tweede kind van de stamouders een vrouw betrof; daardoor zijn de nakomelingen daarvan niet verder onderzocht in het genealogie onderzoek (maar wel in het parenteel onderzoek).

Wilt u zelf stamboomonderzoek doen, beginnend bij uzelf? Download onze beknopte handleiding stamboomonderzoek aan de rechterkant. Op deze website leest u meer tips over een stamboom maken.